background dots
Masuri propuse

Guvernanță instituțională

Măsură propusă:
Crearea unui Organism instituțional pentru Egalitate de Gen

Citeste mai multe

Obiectiv

Crearea unui organism care să aibă ca activitate principală asigurarea egalității de gen în UEFISCDI, implementarea și supervizarea Planului de Egalitate de Gen

Perioada de implementare

Ianuarie 2022 – septembrie 2022

Audiență

Toți angajații

Obiective secundare

- Operationalizarea organismului GEB – Comitet de Egalitatea de Gen in UEFISCDI
- Investirea acestuia cu autoritate instituțională

Activități

- Organizarea votului intern pentru alegerea membrilor comitetului
- Dezvoltarea de mecanisme pentru a asigura operationalizarea și investirea cu autoritate instituțională
- Dezvoltarea de proceduri de funcționare în vederea supervizării implementării Planului de Egalitate de Gen

Indicatori de performanță

- Pe termen scurt: +40% dintre angajați își exprimă votul
- Pe termen mediu: peste 75% din indicatorii din Planul de Egalitate de Gen sunt atinși
- Pe termen lung: organismul rămâne operațional și după încheierea implementării Planului de Egalitate de Gen

Rezultate

- 6 membri aleși în Comitetul pentru Egalitate de Gen al UEFISCDI
- Un mecanism de funcționare a comitetului + descriere rol si proces de creare
- Raport de activitate anual al GEB