background dots

Alte resurse disponibile

Pe lângă resursele disponibile în proiectul CALIPER, există o suită de alte instrumente care vă pot ajuta în procesul elaborării unui Plan de Egalitate de Gen.
Citeste mai multe
GEP modele de urmat

1. Gender Equality in Academia and Research – GEAR Tool
Propune o serie de instrumente menite să ajute universitățile și organizațile de cercetare să își dezvolte un GEP, să îl implementeze și să îl evalueze

2. Egalitate de Gen in Horizon Europe
Pentru că din 2022 organizațiile de cercetare care vor să acceseze fonduri în cadrul Horizon Europe sunt nevoie să aibă un Plan de Egalitate de Gen pentru a fi eligibile, aici puteți găsi cerințele minimale și direcțiile de acțiune pe care documentul trebuie să le conțină

3. Ghid Horizon Europe privind planurile de egalitate de gen
Acest ghid sprijină organizațiile de cercetare să îndeplinească criteriul de eligibilitate al Planului pentru egalitatea de gen (GEP) din Programul-cadru pentru cercetare și inovare Horizon Europe 2021-2027. Pentru cererile de propuneri Horizon Europe cu termene limită în 2022 și ulterior, organismele publice solicitante, organizațiile de cercetare și instituțiile de învățământ superior, din statele membre ale UE și țările asociate, trebuie să aibă un GEP sau o strategie echivalentă pentru a fi eligibile pentru finanțare. Acest ghid prezintă componentele criteriilor de eligibilitate, așa cum sunt stabilite de Comisia Europeană, explică ce înseamnă aceste cerințe în practică atunci când se dezvoltă și se implementează un GEP sau se analizează echivalența planurilor sau politicilor existente și oferă exemple practice concrete, pe baza materialelor existente, bune practici și diverse resurse care sprijină egalitatea de gen în cercetare și inovare (R&I) la nivel național și instituțional.

4. Modele-cadru de GEP pentru universități si organizații de cercetare dezvoltate de NCP UEFISCDI
Unitatea de NCP (Punct de contact național pentru Horizon Europe) din cadrul UEFISCDI a venit în întâmpinarea universităților și organizaților de cercetare din România dezvoltând două documente-cadru (unul pentru universități, unul pentru organizații de cercetare) care să faciliteze elaborarea unui Plan de Egalitate de Gen

Documentul-cadru pentru universități poate fi descărcat AICI
Documentul-cadru pentru organizații de cercetare poate fi descărcat AICI