background dots
Masuri propuse

Finanțarea cercetării

Măsură propusă:
Sesiune de training pentru evaluatorii de proiecte privind egalitatea de gen

Citeste mai multe

Obiectiv

Asigurarea faptului că atunci când evaluează proiecte care au o componentă dedicată egalității de gen, experții evaluator o recunosc și nu o interpretează în mod eronat drept ideologică

Perioada de implementare

Ianuarie 2023 – decembrie 2023

Audiență

Experți evaluatori ai proiectelor finanțate de UEFISCDI

Obiective secundare

- Dezvoltarea unor materiale informative privind modalitățile în care activitatea acestora de evaluare poate fi supusă discriminării de gen

Activități

- Cercetare privind exemple și cazuri de bună practică privind evaluarea proiectelor de cercetare care nu discriminează pe baza genului
- Elaborarea unor kit-uri informative privind dimensiunea de gen și cum aceasta trebuie luată în considerare atunci când sunt evaluate proiectele
- Organizarea unor sesiuni de training / materiale video
- Evaluarea măsurii

Indicatori de performanță

- Pe termen scurt și mediu: >80% din evaluatori participă la sesiunile de training, parcurg materialele informative
- Pe termen lung: scăderea cu 50% a cazurilor de interpretare eronată

Rezultate

1 kit informativ, 1 sesiune de informare/ material video